Lapsissa on tulevaisuus

Kuntavaalit taas lähestyvät ja sen mukana ylevät lupaukset ja toiveet paremmasta. Toivottavasti muistetetaan realiteetit ja se mikä meille on tärkeintä maailmassa, lapset.

Kun ajattelemme kuntaa, kaupunki, aluetta missä elämme, ei voi olla erimieltä siitä että lasten tarpeet on vain pakko ottaa huomioon. Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista. Varsinkin nyt kun elämme vaikeita korona aikoja. Resursseista on pulaa, raha on tiukalla ja sitä pitäisi jakaa reilusti ja järkevästi.

Lapsissa on tulevaisuus, hyvä tai huono.

Kunnalla ja sen tuottamilla palveluilla on suuri vaikutus siihen, miten kasvava lapsi mieltää yhteiskunnan ja kokeeko hän olevansa osa sitä. Ulkopuolelle jääminen, syrjintä ja kokemus osattomuudesta jättävät syvät arvet. Luottamus yhteiskuntaan vahvistuu, jos lapsi tai nuori saa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Toisinaan yhdenvertaisuus edellyttää myös positiivista erityiskohtelua.

Koulutuksesta ei saa tinkiä. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ei pidä säästää. Erilaiset palvelumaksukäytännöt varhaiskasvatuksessa johtaa eriarvoisuuteen lasten ja perheiden välillä. Jokaisella lapsella on asuinpaikastaan riippumatta oikeus siihen lähikoulun tai päiväkodin palvelut ovat laadukkaita ja riittäviä.

Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista

Kaikilla kunnan päätöksillä on vaikutusta lapsiin, suoraan tai välillisesti.
On vaara että eri päätökset kerääntyvät ja vaikuttavat lasten tai lapsiryhmien tilanteisiin ennakoimattomasti. Lapsivaikutusten tekeminen tiedon perusteella on erityisen keskeistä epäsuotuisien haittojen välttämiseksi. Tiedon pohjalta voidaan tehokkaasti välttää tai jopa torjua pitkäaikaiset negatiiviset vaikutukset lastemme ja nuortemme elämään.

Tehdään Nurmijärvellä jatkossakin tietoon perustuvia päätöksiä, lastemme ja nuortemme tulevaisuuden vuoksi